Norwegian

Lær QGIS med OSGIS Academy sitt online QGIS kursprogram på norskQGIS er et ledende kostnadsfritt open-source GIS (geografisk informasjonssystem) med omfattende funksjonalitet for bl.a. sammenstilling, analyse og presentasjon av geografisk informasjon som overgår selv svært kostbare kommersielle alternativ.


OSGIS Academy QGIS kursprogrammet består av to moduler. Modul 1 for nybegynnere som trenger en enkel, steg-for-steg introduksjon til hvordan komme i gang, importere data, utføre enklere GIS analyser og presentere sine data og analyser. Modul 2 er for mer avanserte brukere som ønsker å utføre mer komplekse GIS analyser og automatisere sitt arbeid med QGIS Graphical Modeler, Python prosesseringsskript, PostGIS databasetilkoblinger og Spatial SQL. I tillegg får du nå også en steg-for-steg veileder og mal for enkelt å sette opp din egen kostnadsfrie Leaflet web-map løsning. Bruk denne til å publisere data fra QGIS til din egen mobil-vennlige web-map løsning.


OSGIS Academy (tidligere QGIS Academy) er et uavhengig initiativ fra Strutz Mapmatix v/Christopher Haakon Strutz. Christopher har over 20 års erfaring innenfor GIS fra bl.a. Kartverket, NavTech/HERE, Asplan Viak Internet og har de siste årene undervist i QGIS over hele Norge. 


Les mer om kursprogrammet og de ulike modulene nedenfor eller se kursbrosjyren.


Modul 1 - Nybegynner nivå


Basert på nye QGIS 3.


OSGIS Academy QGIS kurs Modul 1 er laget for å gi nybegynnere en god forståelse av mulighetene som ligger i QGIS og praktiske ferdigheter til å:


 • Importere, tilkoble og sammenstille geografisk informasjon av ulike format
 • Definere, registrere og editere geografisk informasjon
 • Gjøre enkle spørringer og utføre klassiske vektor GIS-analyser
 • Presentere og eksportere geografisk informasjon


Kurset er praktisk orientert med hensyn til "hvordan man gjør det i QGIS" og bruker mindre tid på å forklare de teoretiske aspekter ved GIS. Selv om kurset henvender seg til nybegynnere i QGIS er det forutsatt at deltakerne har et visst kjennskap til hva et geografisk informasjonssystem er og hvorfor det kan være et nyttig verktøy innenfor sitt fagområde.


Detaljert innhold, Modul 1:


1. Kom i gang


 • Nedlasting og installasjon
 • Brukergrensesnitt
 • Innstillinger
 • Prosjektfiler
 • Koordinatsystem


2. Data tilkobling, import og registrering


 • WMS
 • WFS
 • Vektorfiler (inkludert symbologi og tematisk kartpresentasjon)
 • Rasterfiler
 • Databaser (koble til PostGIS database)
 • Definere egne datasett
 • Registrering og editering av geometri og egenskaper


3. Data utvalg og konvertering, spørringer og analyser


 • Utvalg av objekter i kart
 • Datakonvertering
 • Spørringer på egenskapsdata
 • Generering av buffersoner
 • Overlay analyse


4. Data eksport og presentasjon


 • Eksport til Excel
 • Eksport til Google Earth
 • Kartutskrift
 • 3D presentasjon og animasjon


Beregne ca. 8 timer til å gjennomføre modul 1.Kursmateriell inkludert, Modul 1:


 • Kursveileder
 • 89 s. kurshefte med steg-for-steg illustrasjoner og instruksjoner
 • Effektive demonstrasjonsfilmer, en for hvert kapittel
 • Eksempel data for å gjennomføre kurset på egen datamaskin
 • Mulighet til å stille kursinstruktør spørsmål på epost
 • Modul 1 kursbevis


Kurset er tilgjengelig for nedlasting umiddelbart etter kjøp og beholdes så lenge og for så mange repetisjoner man måtte ønske.

Modul 1, Personlig bruk og kursbevis

Modul 1 + Modul 2, Personlig bruk og kursbevis

Modul 2 - Avansert nivå


Basert på nye QGIS 3.


OSGIS Academy QGIS kurs Modul 2 er laget for å gi kursdeltakerne oversikt og praktiske ferdigheter innenfor de mer avanserte mulighetene i QGIS, inkludert:


 • Vektor analyse og geoprosessering
 • Raster analyse og raster til vektor konvertering
 • QGIS Graphical Modeler og Python prossseringsskript
 • PostGIS, QGIS Database Manager og Spatial SQL


Kurset er ment for deltakere med grunnleggende kunnskaper om GIS og QGIS på nivå med hva som blir undervist i OSGIS Academy Modul 1. Praktiske øvelser utgjør en vesentlig del av Modul 2.


Detaljert innhold, Modul 2:


1. Romlige analyser i QGIS, introduksjon


 • Vektor analyse
 • Raster analyse
 • Processing toolbox


2. Øvelse A: Befolkning innenfor luftavstand og kjøreavstand fra planlagt sykehuslokalitet


 • Tabell sammenkobling
 • Buffersone prosessering
 • Kjøreavstands dekningskartberegning
 • Overlay analyse
 • Statistikk


3. Øvelse B: Terrenganalyse og terrengklassifisering av en skogteig


 • Høydeklassifisering med raster calculator
 • Helningsanalyse
 • Himmelretningsanalyse
 • Raster til vektor konvertering
 • Vektor overlay analyse
 • Field calculator


4. Automatisert geoprosessering


 • QGIS Graphical Modeler
 • Python prosesseringsskript
 • Batch-prosessering
 • PostGIS og QGIS Database Manager
 • Spatial SQL


Beregne ca. 8 timer til å gjennomføre modul 2. Kursmateriell inkludert, Modul 2:


 • Kursveileder
 • 97 s. kurshefte med steg-for-steg illustrasjoner og instruksjoner
 • Effektive demonstrasjonsfilmer, en for hvert kapittel
 • PostGIS installasjons og setup guide for Windows
 • Eksempeldata for å gjennomføre kurset på egen datamaskin
 • Mulighet til å stille kursinstruktør spørsmål på epost
 • Modul 2 kursbevis
 • Ekstra: Steg-for-steg veileder og mal for Leaflet web-map løsning


Kurset er tilgjengelig for nedlasting umiddelbart etter kjøp og beholdes så lenge og for så mange repetisjoner man måtte ønske.

Modul 2, Personlig bruk og kursbevis

Modul 1 + Modul 2, Firma flerbrukerlisens

Dersom du har behov for å betale gjennom faktura, ønsker fysisk kurs eller har andre spørsmål så ta kontakt: chs@osgis.academy

ContactEmail: info@osgis.academy

OSGIS Academy, c/o Strutz Mapmatix, Krillåsveien 31, 1392 Norway

Org. number: NO-995542269